НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

Нашата история

throughsport.eu

съвместни проекти
за Европейска Осведоменост

THROUGHSPORT.EU е европейски портал за насърчаване на Обучението Чрез Спорт. Целта му е да бъде онлайн ресурсен център за спортни преподаватели, учители по физическо възпитание, треньори, както и младежки работници, които използват спорта и физическите активности като инструмент за развиване на социални умения и демократични граждански компетенции на деца, младежи и млади хора. В портала е включена колекция от проекти и техните резултати, запознаване със спортни експерти и треньори от сферата на Обучението Чрез Спорт, добри практики и педагогически упражнения. Тук, също така можете да намерите новини и обяви от мрежата от организации, които са активни в тази област.

Подходът на Обучение Чрез Спорт се състои в интегрирането и прилагането на спортни елементи и физически дейности, които да се използват с образователна цел за решаване на социални проблеми, за развитие на социални компетенции и провокиране на трайна социална трансформация. Това е неформален образователен подход, работещ със спорт и физически активности и се отнася до развитието на ключови компетенции на отделни лица или групи от хора, за да допринесе за личностното развитие и устойчивата социална трансформация.

 

Обучение Чрез Спорт

първи стъпки

СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА УЧЕНЕ

СПОРТЪТ ДОПРИНАСЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРЕЖИВЯВАН

Обучение чрез спорт е неформален образователен подход, който ползва спорт и физическа активност и има за цел развитието на ключови компетенции на индивиди и групи, с цел да допринесе за личностното развитие и устойчивата социална трансформация.

Обучението чрез спорт е едно от големите предимства на спорта. Използвайки мотото „движещи се хора“ и възможностите във и около спорта като платформа за овластяване на хората и повишаване на социалния капитал на обществото са едни от най-положителните въздействия на спортния сектор. Физическата активност и спорта за всички имат огромна стойност за всеки от нас и сами за себе си. Използването на спорта и физическата активност за учебни процеси обаче добавя ценно измерение – всъщност добавя и стойност, и ценности.

THROUGHSPORT.EU е посветен да прилага тази част от потенциала на спорта, в сътрудничество със спортни преподаватели, учители по физическо възпитание и спорт, треньори по вид спорт, както и младежки работници за изпълнение на съвместни проекти в областта на гражданското образование, образованието по правата на човека и развитието на демократичното участие.