Add meg itt a címsor szövegét

полезна информация

публикации

sport.youth.inclusion 30-часов обучителен модул

László Földi (2020)

Целта на обучителния модул е да направи спортните общности на младежите и училищните класове по-приобщаващи по отношение на маргинализираните и уязвимите младежи, като овласти и даде възможност на кушиите, учителите по физическо възпитание да използват подхода за образование чрез спорт за подобряване на приобщаването в спортните общности и училищните класове, за които отговарят.

sport.youth.inclusion toolkit

Rosario Coco, Joanna Dochevska, Dóra Faragó, László Földi, Andrea Giuliano, Krisztina Gyurkó, Lilla Nedeczky, Andrea Priedniece, Franziska Reinhardt (2020)

„SPORT.YOUTH.INCLUSION TOOLKIT“ е един от основните инструменти, разработени в рамките на този проект: това е образователен инструмент, включващ добри практики за ангажиране на младите хора в насърчаването на приобщаването чрез спорт. Инструментариумът отразява ползите и резултатите от неформалното образование, при което ученето се осъществява чрез правене и преживяване