Обучение. Чрез.
Спорт.

Съвместни Проекти

throughsport.eu

THROUGHSPORT.EU е европейски портал за насърчаване на Обучението Чрез Спорт. Целта му е да бъде онлайн ресурсен център за спортни преподаватели, учители по физическо възпитание и спорт, треньори по вид спорт, както и младежки работници, които използват спорта и физическата активност като инструмент за развиване на социални умения и демократични граждански компетенции на деца и младежи.

THROUGHSPORT.EU

Новини

СПОРТ.МЛАДЕЖТА.ВКЛЮЧВАНЕ

Szabolcs Hollósi: Изкуството да се отнасяме и да общуваме със спортни хора

В спорта това, което отличава посредственото от отличното, е все по-често начинът, по който треньорите, мениджърите и спортистите могат да управляват човешкия фактор. Предлаганите от нас DISC профили развиват самосъзнание, което извежда треньорството и спортните постижения на съвсем ново ниво.

Прочетете повече »
Uncategorized

Czirák Orsolya: АКРОЙОГА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА

Тема: Приобщаване, развитие на общността Цели: Принос към психически и физически здраво, активно и приобщаващо общество. Целева група: Всяка възрастова група или пол, независимо от културния или

Прочетете повече »
IMG_3354
IMG_3352

МЕЖДУНАРОДЕН СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

Sport.Youth.inclusion

Между младежката работа и масовия спорт има голям потенциал за обмен на практики и синергии, за да се включат младите хора в младежките общности и да се осигури опит в развитието на умения за гражданство. Проектът има за цел да създаде структуриран начин за споделяне и събиране на добри практики както в масовия спорт (включително училищния спорт), така и в работата с младежи и да направи колекция от приобщаващи практики, използващи спорт и физическо възпитание, които осигуряват обучение за включване и гражданство.